جستجوگر هوشمند زیرنویس

2002

دانلود زیرنویس Distant (Uzak) 2002
0
دانلود زیرنویس Distant (Uzak) 2002
اوزاک / دوردست تنهایی ، بی اشتهایی و انزوا در زندگی دو مرد را که توسط مشکلات خودشان مصرف می شوند ، شرح می دهد.
0 /0
دانلود زیرنویس Secretary 2002
0
دانلود زیرنویس Secretary 2002
یک زن جوان ، که اخیراً از بیمارستان روانی رها شده است ، به عنوان دبیر یک وکیل خواستار ، کار می کند ، جایی که رابطه کارفرمای و کارمند آنها به یک رابطه جنسی و سادوماشیشی تبدیل می شود.
0 /0