جستجوگر هوشمند زیرنویس

1998

دانلود زیرنویس Sex and the City
0
دانلود زیرنویس Sex and the City
براساس کتاب پرفروش کاندیس بوشل ، سکس و سیتی داستان چهار بهترین دوست ، همه مجرد و در اواخر دهه سی سالگی خود را روایت می کند ، زیرا آنها شغل خود را دنبال می کنند و در مورد زندگی جنسی خود صحبت می کنند ، همه در حالی که سعی در زنده ماندن در نیویورک اجتماعی دارند
0 /0
دانلود زیرنویس The Avengers 1998
0
دانلود زیرنویس The Avengers 1998
جان استید ، مأمور وزارت انگلیس ، به سرپرستی "مادر" ، یک نقشه شیطانی توسط شرور شرور قوس آگ آگوست د وینتر را بررسی می کند تا با دستگاه کنترل آب و هوا خود بر جهان حاکم شود.
0 /0
دانلود زیرنویس Saving Private Ryan 1998
0
دانلود زیرنویس Saving Private Ryan 1998
هنگامی که سربازان ایالات متحده در سواحل نرماندی طوفان می کنند ، سه برادر در میدان نبرد کشته می شوند و یک چهارم در خطوط دشمن به دام افتاده است.
0 /0