جستجوگر هوشمند زیرنویس

1995

دانلود زیرنویس Die Hard 3: Die Hard with a Vengeance 1995
0
دانلود زیرنویس Die Hard 3: Die Hard with a Vengeance 1995
جان مك كلان كارآگاه نيويورك در سومين قسمت از اين سريال پرتحرك ، در حال بازگشت و لگد زدن باسن آدم بد است كه باعث مي شود او براي جلوگيري از از دست رفتن جان هاي بيگناه ، با زئوس كارور غيرنظامي شركت كند.
0 /0