جستجوگر هوشمند زیرنویس

1992

دانلود زیرنویس Bitter Moon 1992
0
دانلود زیرنویس Bitter Moon 1992
یک شوهر سرخورده ، فلج و در صندلی چرخدار ، یک غریبه کامل را لکه دار می کند و شروع به بازگو کردن داستان ازدواج خود می کند.
0 /0
دانلود زیرنویس Scent of a Woman 1992
0
دانلود زیرنویس Scent of a Woman 1992
چارلی سیمز دانش آموز یک مدرسه خصوصی مقدماتی است که از خانواده ای فقیر نشات می گیرد.
0 /0
دانلود زیرنویس Aladdin 1992
10
دانلود زیرنویس Aladdin 1992
شاهزاده خانم یاس از مجبور ماندن در کاخ خسته می شود ، بنابراین او را به صورت مبدل در جایی که با خیابان-خاکی علاءالدین ملاقات می کند وارد بازار می شود.
10 /1