جستجوگر هوشمند زیرنویس

1975

دانلود زیرنویس The Killing Machine (Shôrinji kenpô) 1975
0
دانلود زیرنویس The Killing Machine (Shôrinji kenpô) 1975
آقای سوه ، مردی صالح و با خیره از سرد و مشت های فولادی ، در سال 1946 به ژاپن بی جنگ پس از جنگ باز می گردد. او از ضعف محافظت می کند ، از فقرا دفاع می کند و به خوبی به دوستان و دشمنان می کوبد.
0 /0