جستجوگر هوشمند زیرنویس

1967

دانلود زیرنویس Three Days and a Child (Shlosha Yamim Veyeled) 1967
0
دانلود زیرنویس Three Days and a Child (Shlosha Yamim Veyeled) 1967
بر اساس داستان کوتاهی از ابراهیم بی جوشوا ، فیلم زیر الی (اود کوتلر) است که به مدت سه روز از کودک یک دوست دختر پیر مراقبت می کند.
0 /0