جستجوگر هوشمند زیرنویس

1960

دانلود زیرنویس Afraid to Die (Karakkaze yarô) 1960
0
دانلود زیرنویس Afraid to Die (Karakkaze yarô) 1960
در هنگام آزادی از زندان ، یاکوزا جوان به همراه برادرش تصمیم می گیرد به جای به دست گرفتن سمت پدر اخیراً مرحومش ، رئیس قبیله آساهینا ، به زندگی جنایتکارانه برگردد.
0 /0
دانلود زیرنویس The Sinners of Hell (Jigoku) 1960
0
دانلود زیرنویس The Sinners of Hell (Jigoku) 1960
پس از آن که یک دانشجوی الهیات جوان از یک حادثه تصادف فرار کرد ، وجدان خود را به خاطر گناه آلوده و یک داپلگنجر مرموز و شیطانی گرفتار می کند.
0 /0