جستجوگر هوشمند زیرنویس

Music

دانلود زیرنویس Forever My Girl 2018
0
دانلود زیرنویس Forever My Girl 2018
بعد از گذشت یک دهه ، یک ستاره کشوری به عشق خود که پشت سر گذاشت ، به خانه باز می گردد.
0 /0
دانلود زیرنویس Yesterday 2019
0
دانلود زیرنویس Yesterday 2019
جک مالک خواننده سرسخت خواننده در یک شهر ساحلی انگلیسی است که رؤیای شهرت به رغم فداکاری و پشتیبانی از بهترین دوست دوران کودکی اش ، الی ، به سرعت محو می شود.
0 /0
دانلود زیرنویس Three Colors: Blue (Trois couleurs: Bleu) 1993
0
دانلود زیرنویس Three Colors: Blue (Trois couleurs: Bleu) 1993
جولی پس از زندگی در اثر خراب شدن اتومبیل غم انگیز که جان جان شوهر آهنگساز و دختر جوانش را گرفت ، از غم و اندوهش غافل شد.
0 /0
دانلود زیرنویس August Rush 2007
0
دانلود زیرنویس August Rush 2007
یک بد اخلاق موسیقی یتیم از هدایای خود به عنوان سرنخی برای یافتن والدین تولد خود استفاده می کند.
0 /0