جستجوگر هوشمند زیرنویس

Action

دانلود زیرنویس فیلم The Showdown 2011
0
دانلود زیرنویس فیلم The Showdown 2011
در یازدهمین سال Kwang Hae-gun ، سربازان Jo-Seon پس از تهاجم به جنگ با چین می روند. در وسط مانچو ، سه نفر که به سختی زنده مانده اند در گوشه و کنار نیروهای چینی قرار گرفته اند و نبرد خونین را نه با دشمنان بلکه با دوستانشان آغاز می کنند.
0 /0